PŘÍPRAVA NA EMISE A STK

Příprava emisí a STK je prováděna včetně předběžné prohlídky a provedení případných oprav na vozidle.
Do dvou až tří dnů (dle rozsahu případných oprav) od přistavení vozu zajistíme vyřízení emisí a STK včetně vylepení známek ve stanicích technické kontroly.

Cena za vyřízení emisí a STK 400,- Kč
Cena za předběžnou prohlídku vozu před STK 200,- Kč
Cena úkonů dle požadavků zákazníka
- odzkoušení brzd na brzdových válcích 200,- Kč
- kontrola (seřízení) světlometů 120,- Kč

Zpět