PŘÍPRAVA NA EMISE A STK

Příprava emisí a STK je prováděna včetně předběžné prohlídky a provedení případných oprav na vozidle.
Do dvou až tří dnů (dle rozsahu případných oprav) od přistavení vozu zajistíme vyřízení emisí a STK včetně vylepení známek ve stanicích technické kontroly.

Zpět