KLIMATIZACE

SERVIS, PLNĚNÍ A OPRAVY KLIMATIZACÍ
DELPHI Service logo TEXA logo
Od 26. 6. 2006 provádíme servis a opravy klimatizací včetně velkoobjemových u:
- osobních vozidel
- nákladních vozidel
- autobusů
- traktorů
- zemědělských a zemních strojů

Dále zajišťujeme:
- opravy a výrobu hadic a trubek ke klimatizaci
- čištění výparníku klimatizace od bakterií a zápachu provádíme ozonem

Pro správnou funkci klimatizace a zajištění jejího bezproblémového provozu je třeba:

a) jednou za rok (nejlépe po zimě)
- zkontrolovat, případně odsát, přefiltrovat a doplnit chladivo
- zkontrolovat, případně doplnit množství oleje v kompresoru
- vyčistit výparník a vedení topného systému vozidla, aby se zabránilo nepříjemným zápachům a množení bakterií

b) každé 2 roky mimo to
- vyměnit dehydratační filtr a olej a tím předejít zadření kompresoru a vzniku netěsností
- prověřit těsnost spojů


Pro zajištění bezproblémové činnosti klimatizace rozhodně nepostačuje pouze občasné doplnění chladiva. Zanedbání údržby může vést k nesprávné funkci systému, netěsnostem a zadření kompresoru!

Všechny úkony jsou prováděny proškolenými osobami pomocí plně automatických přístrojů Delphi nebo TEXA.
Při každé kontrole je vytištěn protokol o provedných úkonech a o stavu systému včetně doplněného množství chladiva a oleje (
protokol Delphi, protokol TEXA).
Zjišťování netěsností systému se provádí tlakováním, při kterém lze detekovat úniky chladiva.
Do motorového prostoru vozidla je pak vylepena
nálepka s datem servisu klimatizace.
Klimatizace plníme chladivy
R134a (pomocí přístrojů Delphi nebo TEXA) a vozy od roku 2012 novým chladivem R1234yf (přístrojem TEXA).
Cena plnění klimatiace záleží na typu klimatizace a množství náplní.
přístroj na servis klmatizací DELPHI přístroj na servis klmatizací TEXA
Dezinfekce klimatizace ozonem
přístroje na dezinfekci ozonem přístroje na dezinfekci ozonem

Zpět