DEKARBONIZACE MOTORŮ

     V průběhu času palivo používané k pohonu vozidel, ať už jde o benzín, naftu, LPG nebo metan, produkuje uhlíkové zbytky, které se ukládají na základních součástech, jako jsou písty, ventily, vstřikovače, filtry pevných částic a katalyzátory, a nevyhnutelně vedou k postupné zhoršování účinnosti motoru.

     To vede k nižšímu výkonu, vysoké spotřebě, většímu znečištění a dodatečným nákladům z neočekávaných oprav.

     Řešením je
Texa H2 Blaster, nový nástroj vyvinutý společností Texa, který kombinovanou silou vodíku a kyslíku kompletně čistí součásti zapojené do spalovacího procesu, obnovuje optimální výkon motoru a zároveň snižuje spotřebu a znečišťující emise.

     
Texa H2 Blaster využívá elektrolýzu ke generování oxyhydrogenu, směsi vodíku a kyslíku, který je při běžícím a zahřátém motoru přiváděn do sacího potrubí pomocí praktické servisní hadice a vstupuje tak do spalovací komory. Tím se zahájí proces dekarbonizace a rozpustí se zbytky spalování usazené na pístech, ventilech, vstřikovačích a obecně na součástech umístěných mezi spalovací komorou a výfukovým potrubím.

     Všechny fáze čistícího procesu jsou řízeny
NOS (NAVIGATOR OBD Service), který je připojený k diagnostické zásuvce a hlídá bezpečný průběh procesu.
Texa H2 Blaster Texa H2 Blaster Texa H2 Blaster

Zpět