TPMS
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) je systém monitorování tlaku v pneumatikách.
Monitorování tlaku v pneumatikách je elektronický systém, který sleduje tlak v pneumatikách vozu a v reálném čase informuje řidiče o případném poklesu tlaku v pneumatikách. Na palubní desce je žlutá kontrolka, která se při poklesu tlaku rozsvítí.
Podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009, musí mít nová auta vyrobená po 1. listopadu 2014 TPMS jako součást povinné výbavy. S nefunkčním TPMS nesmí být automobil provozován na pozemních komunikacích.
Při výměně pneumatik může dojít k poškození senzoru, které se nemusí projevit okamžitě. Motorista až po nějaké době pozná, že TPMS v autě není v pořádku, ale pak už je velmi těžké dokazovat, že vadu způsobil pneuservis při výměně pneumatik. Proto je nezbytné svěřit výměnu pneumatik výhradně certifikovanému pneuservisu, který má své zaměstnance dobře proškolené v problematice TPMS.
Montáž, čipování a údržbu TPMS provádíme pomocí sady EXPAIR.
sada EXPAIR TPMS certifikát TPMS
Zpět