AUTOSERVIS

Firma provádí servis všech typů osobních automobilů.

Všechny úkony jsou prováděny podle technologických postupů předepsaných pro jednotlivé typy vozidel.

Ke zjišťování a odstraňování závad jakož i k seřizování jsou používány moderní seřizovací a diagnostické nástroje včetně digitálních. Je postupováno podle technologických postupů, které jsou popsány v programovém vybavení BOSCH ESI[tronic] pro každý typ vozidla. Tento program je pravidelně aktualizován a obsahuje katalog dílů vozidel včetně jejich zaměnitelnosti, předepsané hodnoty nastavení, utahovací momenty atd.

Bližší popis včetně používaného nářadí, přístrojů, fotografií a cen naleznete u jednotlivých položek.

K opravám jsou používány výhradně kvalitní náhradní díly.

Vyhrazujeme si právo odmítnout montáž takových dílů, které nejsou určeny pro daný typ vozidla nebo vykazují výrobní vady, případně mohou mít vliv na snížení bezpečnosti provozu či poškození vozidla.